Buku Ende


Go to content

Main menu:


BE-025

2. Ende di Ari Minggu (BE.018-037)

KJ. 218 Naik ke Sorga Cemerlang
KJ. 219 Mahkota Duri yang Kejam
KJ. 220 Yesus Kristus Memerintah
KJ. 221 Arah ke Sorga Cemerlang
KJ. 222a Agungkan Kuasa NamaNya
KJ. 222b Agungkan Kuasa NamaNya
KJ. 223 Nyanyian Malaikat Nyaring Bergema
KJ. 224 Masyhurkan RajaMu
KJ. 225 Berkereta Awan Putih
KJ. 226 Dia Nobatkanlah
KJ. 227 UmatMu Bersembah SujudKJ. 218 NAIK KE SORGA CEMERLANG

1. Naik ke sorga cemerlang, Haleluya,
Kristus, Rajamu yang menang, Haleluya!

2. Di kanan Allah, BapaNya, Haleluya,
Dialah Raja semesta, Haleluya!

3. Nubuat Mazmur t’lah genap, Haleluya;
Kristuslah maksud Alkitab, Haleluya!

4. Kepada Dia diberi, Haleluya,
kuasa dan hormat tak henti, Haleluya!

5. Mari bersoraklah terus, Haleluya,
agungkan Kristus, Penebus, Haleluya!

6. Allah Tirtunggal, t’rimalah, Haleluya,
puji syukur selamanya, Haleluya!


KJ. 219 MAHKOTA DURI YANG KEJAM

1. Mahkota duri yang kejam menyiksa Penebus,
di ganti tajuk pemenang yang agung dan kudus.

2. Tempat tertinggi pemenang yang baka padaNya diberi,
Sang Maharaja semesta dan Surya abadi.

3. Di sorga dan di dunia namaNya dikenal;
terpancar dari kasihNya bahagia kekal.

4. Salib yang hina dan seram penuh anugerah;
dan nama orang beriman di sorga tertera.

5. Mengikut Tuhan, kita pun sengsara dan menang.
Bahagialah yang bertekun di dalam kasihNya.

6. SalibNya pohon alhayat, pembawa kurnia,
penuh harapan dan berkat, pujian umatNya.


KJ. 220 YESUS KRISTUS MEMERINTAH

1. Yesus Kristus memerintah tak terbatas, tak terhingga:
alam semesta sujud. Dunia patut memaklumkan:
“Yesus Kristus itu Tuhan!” Bangsa-bangsa, bertelut!

2. Raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa
menagungkan namaNya; baik di sorga, baik di bumi
kehendakNya dipenuhi; tiap mahluk menyembah!

3. Mahakuasa hanya Allah, tidak ada yang setara:
Ia Tuhan Yang Esa. Yang setara hanya Kristus,
Putra Tunggal Allah itu: KerajaanNya baka!

4. Ia Raja yang bertakhta beserta dengan BapaNya,
dikitari kerubim, dan kuasa yang sempurna
atas bumi maupun sorga kepadaNya diberi.

5. Kita s’lamat dalam Dia, ditebus dengan kasihNya
dan darahNya yang kudus. Pendamaian yang lestari,
t’rang dan hidup yang abadi disampaikan Penebus.

6. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar G’reja
dan Kepala umatNya. Dibeli dengan darahNya
dan dibaptis dengan RohNya, kita hidup s’lamanya!

7. Hai pedosa, buka hati, orang sakit, harap lagi
dan yang miskin, bangunlah! Lubuk hati dibersihkan
dan yang sakit dipulihkan, adil hukum rahmatNya.

8. Walau salib dunia ini sementara mengiringi hidup
orang beriman, takkan dapat memisahkan kita dari
kasih Tuhan, hingga ringanlah beban.

9. Bersyukur, bersukaria, umat Tuhan, puji Dia
di seluruh dunia! Persiapkanlah jalanNya
dan lambaikan daun palma: Ia datang segera!

10. Aku pun tak ketinggalan mengeluanNya di jalan,
aku pu mengikutNya.Yesus Kristus memerintah
tak terbatas, tak terhingga! Puji Raja mulia!


KJ. 221 ARAH KE SORGA CEMERLANG

1. Arah ke sorga cemerlang terangkat Tuhan yang menang
penuh kemuliaan. Tawanan pun dibawaNya berarak
ke tempat baka, ke takhta Kerajaan.

2. Sorga menyambut Rajanya, malaikat sujud menyembah
di hari sukacita, Hai bumi bergembiralah nyanyikan
KenaikanNya yang bangkit bagi kita.

3. Imam besar telah pergi dan dari atas memberi serba karuniaNya.
Ya Tuhan, hati kami pun hendak terarah padaMu
Yang hidup selamanya!


KJ. 222a AGUNGKAN KUASA NAMANYA

1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu!
Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus, Tuhanmu!

2. Hai bintang-bintang fajar t’rang, bersoraklah terus!
Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu!
Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus, Tuhanmu!

3. Kaum Israel pilihanNya, dosamu ditebus!
Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu!
Mesiasmu terimalah dan puji Yesus, Tuhanmu!

4. Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b’ri hormat di hadiratNya dan pujin Tuhanmu!
B’ri hormat di hadiratNya dan puji Yesus, Tuhanmu!

5. Yang mati kar’na namaNya, hai martir yang kudus,
di dalam salib bermegah dan puji Tuhanmu!
Di dalam salib bermegah dan puji Yesus, Tuhanmu!

6. Hai waris KerajaanNya, agungkan Putra Daud!
Allahmu permuliakanlah dan puji Tuhanmu!
Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus, Tuhanmu!

7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui KerajaanNya dan puji Tuhanmu!
Akui KerajaanNya dan puji Yesus, Tuhanmu!

8. Kiranya kita k’lak serta di sana bersujud.
Hai ikut, alam semesta, dan puji Tuhanmu!
Hai ikut, alam semesta, dan puji Yesus, Tuhanmu!


KJ. 222b AGUNGKAN KUASA NAMANYA

1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

2. Hai bintang-bintang fajar t’rang, bersoraklah terus!
Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji, Yesus, Tuhanmu!

3. Kaum Israel pilihanNya, dosamu ditebus!
Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

4. Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b’ri hormat di hadiratNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

5. Yang mati kar’na namaNya, hai martir yang kudus,
di dalam salib bermegah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

6. Hai waris KerajaanNya, agungkan Putra Daud!
Allahmulah permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

8. Kiranya kita k’lak serta di sana bersujud.
Hai ikut, alam semesta, dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!


KJ. 223 NYANYIAN MALAIKAT NYARING BERGEMA

1. Nyanyian malaikat nyaring bergema, sorga t’lah terbuka
bagi Rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah,
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.
Sudahlah sempurna karya s’lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!

2. Dia yang tersalib bagi dunia pada sisi Bapa kini mulia
tak sengsara lagi, hidup s’lamanya.
Yesus, Raja mulia, naik takhtaNya!
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.
Sudahlah sempurna karya s’lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!

3. Yesus dalam sorga, agung kasihNya: Ia mendoakan
kita umatNya; kasi dan anug’rah dicurahkanNya;
tempat bagi kita disapkanNya.
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.
Sudahlah sempurna karya s’lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!


KJ. 224 MASHYURKAN RAJAMU

1. Masyhurkan Rajamu, Allah Maha besar;
ucapkan sykurmu, bernyanyi bergemar!
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!

2. Tuhanmu Penebus, yang melepaskan kau,
memb’rikan darahNya pembasuh dosamu.
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!

3. Buana, langit pun di bawah kuasaNya.
Kunci neraka, maut, dib’rikan padaNya.
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!

4. Di muka takhtaNya semua bertelut;
musuhNya menyembah tersungkur bersujud.
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!

5. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta,
yang datang menjemput semua hambaNya.
Suaramu dan hatimu berpadu ‘muji Tuhanmu!


KJ. 225 BERKERETA AWAN PUTIH

1. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi
dan menuju takhtaNya, dan menuju takhtaNya.

2. Bertelutlah tiap mahluk, tiap lidah pun mengaku:
Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta!

3. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga
mengagungkan namaNya, mengagungkan namaNya.

4. Yesus Raja Mahakuasa: bersujudlah bangsa-bangsa
dan menjadi muridNya, dan menjadi muridNya.

5. Hai pedosa, s’rahkan hati, berimanlah, orang sakit,
orang miskin, haraplah, orang miskin, haraplah!

6. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian,
hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal!


KJ. 226 DIA NOBATKANLAH

1. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t’rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya.

2. Dia nobatkanlah Pengasih abadi;
di dalam darah lukaNya kasihNya berseri.
Malaikat tercengang melihat dashyatnya
Rahasia Allah terbentang demi manusia.

3. Dia nobatkanlah Raja sejahtera,
yang memerintah dunia, perang pun mereda.
Di bumi terdengar pujian mulia kepada
Dia yang besar kekal kuasaNya.

4. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu;
sang maut dikalahkanNya demi selamatmu.
Muliakan namaNya yang mati dan menang,
Memb’rikan hidup yang kekal menghalau maut kejam.

5. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s’lamanya.


KJ. 227 UMATMU BERSEMBAH SUJUD

1. UmatMu besembah sujud, berdoa dan bernyanyi,
menghadap singgasanaMu, ya Kristus, Tuhan kami.
Segala kuasa dunia akhirNya ‘kan mengaku
Engkaulah raja mulia, kar’na kebangkitanMu.

2. Dengan darahMu yang kudus Engkau sucikan kami
membuat kami bagiMu imamat yang rajawi.
PadaMu diberikanlah mahkota kemenangan:
Di sorga dan di dunia namaMu berkumandang.

3. Ya, Jurus’lamat dunia, penuh kemuliaan
Kau datang lagi segera di atas awan-awan.
Semua ‘kan memandangMu, termasuk yang menikam;
Semua mengagungkanMu dan mohon pengasihan.

4. Baik lambat atau segera, hariMu pasti datang;
cahaya fajar yang cerah semakin kelihatan.
Ya, haleluya, datanglah, umatMu sudah yakin.
Malaikat dan manusia bersorak, “Amin, amin!”


Buku Ende | DAFTAR ISI | 1. Ende Puji-pujian (BE.001-017) | 2. Ende di Ari Minggu (BE.018-037) | 3. Ende Di Adventus (BE.038-045) | 4. Ende Di Hatutubu Ni Tuhan Jesus (BE. 046-062) | 5. Ende Di Taon Na Imbaru (BE. 063-070) | 6. Ende Di Epiphanias (BE. 071-075) | 7. Ende Di Hamamate Ni Tuhan Jesus (BE. 076-088) | 8. Ende Di Haheheon Ni Tuhan Jesus (BE. 089-096) | 9. Ende Di Hananaek Ni Tuhan Jesus (BE. 097-101) | 10. Ende Di Hasasaor Ni Tondi Parbadia (BE. 102-109) | 11. Ende Di Trinitatis (BE. 110-116) | 12. Ende Taringot Tu Harajaon Ni Debata (BE. 117-160) | 13. Ende Taringot Tu Hasesaan Ni Dosa (BE. 161-182) | 14. Ende Taringot Tu Haporseaon (BE. 183-235) | 15. Ende Taringot Tu Parungkilon (BE. 236-278) | 16. Ende Pangapulon (BE. 279-298) | 17. Ende Di Manogot (BE. 299-309) | 18. Ende Jumpa Laho Mangan (BE. 310-313) | 19. Ende Di Bodarina (BE. 314-328) | 20. Ende Taringot Tu Ajal Ni Jolma (BE. 329-339) | 21. Ende Laho Mananom Dakdanak (BE. 340) | 22. Ende Taringot Tu Na Masa Sogot (BE. 341-355) | 23. Ende Psalm (BE. 356-365) | 24. Ende Di Dakdanak (BE. 366-371) | 25. Ende Parujungan (BE. 372-373) | 26. Dijou Tuhan I Do Ho! (BE. 374-393) | 27. Dapothon Ma Jesus (BE. 394-404) | 28. Bereng Tuhanmu Di Silang I! (BE. 405-416) | 29. Topoti Dosam! (BE. 417-424) | 30. Auhon PanghophopNa I! (BE. 425-434) | 31. Puji Sihophop Ho! (BE. 435-460) | 32. Gok Tondi Ma Hamu! (BE. 461-467) | 33. Marparange Di Ngolu Na Imbaru (BE. 468-488) | 34. Disarihon Do Ho! (BE. 489-509) | 35. Sosoi Donganmu Masuk! (BE. 510-519) | 36. Na Di Ginjang I Ma Lului! (BE. 520-535) | 37. Rade Managam Tuhanmu! (BE. 536-546) | 38. Ende Dakdanak (BE. 547-550) | 39. Ende Kanon (BE. 551-556) | INDEX A-Z | INDEX 001-556 | Site Map


Back to content | Back to main menu